top of page
Orgasmus.jpg
FrameFeed.png
Postpapermid2-min_edited_edited.png

Orgasmus se odehrává v hlavě


Cokoliv cítíme, že se děje s naším tělem se odehrává v hlavě. Pokud by někdo přestřihl spojení mezi některou částí našeho těla a mozkem, neucítíme nic.


Orgasmus je stejný. I když jeho stimulaci většinou provádíme přes erotogenní zóny, tak samotný prožitek se odehrává v hlavě. Dobrým příkladem je třeba vyvolání orgasmu v hypnóze. K čemu nám tahle informace pomůže? Za prvé nám to pomůže si uvědomit, že když si ho v té hlavě můžeme vyvolat, tak si ho také můžeme blokovat. Za druhé to znamená, že k pocitu orgasmu není nutné stimulovat erotogenní zóny, ale přesvědčit hlavu, že dochází ke stimulaci.


To první: U žen, které nedosahují orgasmu se často jedná o nedostatečné uvolnění. Zvlášť je to patrné v případě, že žena dosáhne orgasmu sama, ale ne s partnerem. Nejde vždy o to, že by partner dělal něco mechanicky špatně, ale proto, že žena není dostatečně uvolněná a vzrušená. Často cítí nějaký tlak vyvolaný očekáváním. To už jsem ale rozebíral v jiném postu. Je dobré se přestat snažit a prostě si jen užívat společné intimní prožitky.


To druhé: Orgasmus lze dosáhnout i bez stimulace erotogenních zón. Někdo mohl na mé masáží zažít pocit stimulace intimních partií, aniž bych se dotýkal intimních partií, někdo dokonce mohl zažít pocit orgasmu, aniž bych se dotýkal intimních partií. Jak je to možné? Je k tomu potřeba mnoho věcí, které zapadnou do sebe. Ty nejdůležitější jsou odevzdání a sugesce. Pokud se žena odevzdá a jsme na sebe napojení, tak je její mysl čistá a plně koncentrovaná na naše spojení. Já potom mohu pomocí doteku, hlasu, pohybu, dýchání vyvolat pocit vzrušení, stimulace a někdy i orgasmu. U lidí, kteří mají vysokou míru sugestibility lze orgasmus vyvolat dotykem téměř kteréhokoliv místa na těle a může k tomu dojít i bez dotyku, hlasem, zvuky, dýcháním atd… Každý to má trošku jinak, tato schopnost je silnější, čím víc jsme mentálně propojeni se svým tělem. Není nic špatně na tom, pokud to tak někdo má ani na tom, pokud to tak někdo nemá a každý to může rozvíjet.

Pokud se vám chybně zobrazuje text článku, zkuste prohlížeč Chrome.

bottom of page